Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 Cine suntem și cum ne puteți contacta.

www.copiicustil.ro este denumirea comercială al SC FIAMATEX CONF SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mun. Oradea, Str. Olimpiadei nr. 76, Bl. 7B Ap. 19, Jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului din județul Bihor cu nr. J5/1084/08.07.2015 cod fiscal 34754017 (în continuare "www.copiicustil.ro" sau "noi"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să va furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va încurajăm să contactați Responsabilul www.copiicustil.ro. cu protecția datelor la adresa de e-mail info@copiicustil.ro.ro sau prin poștă sau curier la adresa Mun. Oradea, Olimpiadei nr. 76, Bl. 7B Ap. 19, Jud. Bihor – cu mențiunea: În atenția Responsabilului www.copiicustil.ro cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

 •    Când va creați un cont www.copiicustil.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma www.copiicustil.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, dată nașterii, adrese de livrare, adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar etc.;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metodă de plata, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a va personaliza experiența online și a va pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Va invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.copiicustil.ro oferă Utilizatorilor informații referitoare la activitatea desfășurată.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul domeniului www.copiicustil.ro un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre orice vizitator a și noi.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de domeniului www.copiicustil.ro:

 • servicii de informare, care asigură clienților, furnizorilor, colaboratorilor, presei sau altor factori interesați acces ușor și eficient la informații,
 • servicii de comunicare interactivă ("Formular Contact"), care permit un mai bun contact cu clienții și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile și activitățile societății.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor www.copiicustil.ro în beneficiul dvs

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Www.copiicustil.ro ;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la Întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Www.copiicustil.ro .

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Www.sertarulculenjerie.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanentă să va oferim cea mai bună experiență online. Pentru această, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs de Client, va putem invita să completăți chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct,  studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având Întotdeauna grijă că drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.copiicustil.ro.ro față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Că regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Www.copiicustil.ro. puteți să ne solicități oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de transport și curierat;
 • instituțiilor statului român, după caz; în special și fără a ne limita la: autoritatea vamală română, la Biroul Vamal de interior gradul 1 Bihor, pentru a întocmi acte și a îndeplini formalitățile prevăzute în reglementările vamale
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare;

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulgă anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte Încheiate cu aceștia.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afară Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a va proteja drepturile și interesele.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?                       

            Pe lângă drepturile existente, de la dată aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

 • Dreptul la informare – poți solicită informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – poți rectifică datele personale inexacte sau le poți completă;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poți solicită restrictionarea prelucrarii în cazul în care conteșți exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicită că respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obtine interventia umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:  

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.     

Plângeri   

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucureșți, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a va afecta dreptul Dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, va rugăm să ne contactați în prealabil, și va promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabilă.   

    Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul www.sertarulculenjerie.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

¬    prin e-mail la adresa: info@copiicustil.ro.ro sau

¬    prin poștă sau curier la adresa: S.C. FIAMATEX CONF S.R.L., cu sediul în localitatea în Mun. Oradea, Olimpiadei nr. 76, Bl. 7B Ap. 19, Jud. Bihor - cu mențiunea în atenția Responsabilului www.copiicustil.ro cu protecția datelor.

 Neangajarea răspunderii

Societatea întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru că aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Societății de a respectă legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Societății impuse de lege.

 

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot există întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifică condițiile și termenii de utilizare.

 

Putem actualiza periodic prezențele politici de confidentialitate. 
Vă rugăm să consultați această secțiune periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.